• Lê Thạch

  Là 1 Lập Trình Viên Kiêm Quản Lý Dự Án Của Xinchaohoian

  - Có Kinh Nghiệm Trên 4 Năm Về PHP & SQL

  - Website & Seo 

  - Quản lý dự án

 • Quang Nguyễn

  Quản Lý Dự Án Của Cả Nhóm | Chức Vụ : Giám Đốc

  - Quản Lý Dự Án

  - Giám Đốc

 • Nhật Phan

  - Quản Lý Marketing cho công ty | Chức Vụ Seo & Maketting